Servicii de evidenta financiar-contabila

Sunt incluse urmatoarele servicii:

  evidenta financiar contabila Srlconsult
 • intocmirea evidentei contabile, sintetica si analitica prin inregistrarea in ordine cronologica a documentelor primare;
 • intocmirea balantelor contabile lunare;
 • completarea jurnalelor obligatorii: registrul-jurnal, registrul-inventar, jurnale de TVA, cartea mare, registrul de evidenta fiscala;
 • contabilitate de gestiune;
 • intocmirea si depunerea declaratiilor lunare, trimestriale si anuale privind impozitele si taxele datorate;
 • intocmirea, certificarea si depunerea situatiilor financiare anuale si semestriale, precum si intocmirea si certificarea declaratiei anuale privind impozitul pe profit;
 • participarea, la cerere, la inventarierea generala a patrimoniului: stocuri, mijloace fixe, obiecte de inventor;
 • inventarierea anuala a tuturor conturilor, intocmirea confirmarilor de sold;
 • acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusive in cazul sistemelor informatice;
 • elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi adaptat unitatii, a contabilitatii de gestiune, a controlului de gestiune si controlului prin buget in baza si cu respectarea normelor legale.
 • intocmirea decontului de TVA;
 • raportare semestriala;
 • intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare;
 • intocmirea statelor de plata pentru angajati si calcularea contributiilor generate din aceste operatii;
 • intocmirea declaratiilor lunare privind calculul urmatoarelor contributii:
  • contributii la bugetul asigurarilor sociale de stat
  • contabilitate Bucuresti Srlconsultcontributii la bugetul asigurarilor sociale de sanatate
  • contributii la bugetul asigurarilor pentru somaj
  • contributii la bugetul de stat
 • intocmirea fiselor fiscale;
 • instruirea personalului privind modul de intocmire si circuitul documentelor primare;
 • instruirea personalului privind modul de utilizare a instrumentelor de plata (ordine de plata, bilete la ordin, CEC-uri etc.), precum si de intocmire a acestora;
 • intocmirea ordinelor de plata de trezorerie aferente viramentelor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, bugetul asigurarilor de somaj, ITM etc.;
 • relatia cu banca (depunere si ridicare documente, ridicare extrase de cont, depunere numerar);
 • informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii;
 • informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil;
 • informari periodice privind schimbarile legislatiei fiscale privitoare la activitatea beneficiarului.

Tarife servicii contabilitate

Consulta aici Lista tarife servicii contabilitate.


Ai nevoie de ajutor?

Consultanti nostri vor gasi o solutie!

Strada Amman

Nu ezita sa ne contactezi!

031.421.4869 / 0734.196.317

Va asteptam la sediul nostru din Bucuresti, Sectorul 1, Str. Amman, Nr. 4, Bl. 4, Sc. 1 (Intersectia Stefan cel Mare cu Calea Dorobanti)

Program de lucru cu publicul:

Luni - Vineri intre orele 09:00 - 17:00